0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International TT Cup
Vitaliy Lyevshyn
۳
۲
Alexander Tuzhylin
بازی شروع نشده است
۰۰:۰۰
Denys Shcherbak
۳
۱
Aleksandr Shkurupii
بازی شروع نشده است
۰۱:۰۵
Oleg Gavrilyuk
۰
۳
Viktor Trachuk
بازی شروع نشده است
۰۱:۱۵
Artem Vakulin
۲
۳
Volodymyr Plishilo
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۵
Viktor Kotov
۳
۲
Andrey Krysak
بازی شروع نشده است
۰۱:۴۵
Sergey Ponomarenko
۱
۳
Aleksandr Shkurupii
بازی شروع نشده است
۰۲:۰۵
Vladimir Malashevsky
۰
۳
Viktor Trachuk
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۵
Denys Shcherbak
۳
۲
Artem Vakulin
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۵
Oleg Gavrilyuk
۰
۳
Viktor Kotov
بازی شروع نشده است
۰۲:۴۵
Sergey Ponomarenko
۳
۰
Volodymyr Plishilo
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۵
Vladimir Malashevsky
۳
۱
Andrey Krysak
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۵
Artem Vakulin
۳
۲
Aleksandr Shkurupii
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Viktor Kotov
۲
۳
Viktor Trachuk
بازی شروع نشده است
۰۳:۴۵
Sergey Ponomarenko
۰
۳
Artem Vakulin
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۵
Vladimir Malashevsky
۲
۳
Viktor Kotov
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۵
Denys Shcherbak
۱
۳
Volodymyr Plishilo
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۵
Oleg Gavrilyuk
۱
۳
Andrey Krysak
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Sergey Ponomarenko
۱
۳
Denys Shcherbak
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۵
Vladimir Malashevsky
۳
۱
Oleg Gavrilyuk
بازی شروع نشده است
۰۵:۱۵
Volodymyr Plishilo
۱
۳
Aleksandr Shkurupii
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۵
Andrey Krysak
۳
۰
Viktor Trachuk
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۵
Nazar Kovalchuk
۳
۲
Sergey Tsybulin
بازی شروع نشده است
۰۹:۲۰
Serhii Kiilo
۳
۲
Aleksandr Zhuravlev
بازی شروع نشده است
۰۹:۲۵
Serhii Boiko
۳
۲
Olexander Oleskevych
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۵
Konstantin Makarchuk
۱
۳
Vadim Paukov
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Evgeniy Pismenniy
۱
۳
Oleksandr Belskyi
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۵
David Simonchuk
۲
۳
Dmitry Dubrovin
Finished
۱۰:۲۵
Sergey Pokydko
۱
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۰:۲۵
Aleksey Krutko
۰
۳
Viktor Didukh
Finished
۱۰:۳۰
Vasiliy Shepel
۳
۲
Anatoliy Reva
Finished
۱۰:۳۵
Bohdan Sinkevych
۳
۱
Dmytro Yaremchuk
Finished
۱۰:۴۰
Yury Kolos
۳
۰
Artem Vadanuk
Finished
۱۰:۵۵
Spartak Abalmaz
۰
۳
Vadim Grushko
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Filatov
۲
۳
Nazar Mosuk
Finished
۱۱:۰۰
Nazar Kovalchuk
۳
۱
Olexander Oleskevych
Finished
۱۱:۰۵
Serhii Kiilo
۳
۲
Vadim Paukov
Finished
۱۱:۱۰
Genadiy Zakladniy
۳
۱
Oleksandr Belskyi
Finished
۱۱:۱۵
Sergej Zazymko
۱
۳
Ivan Sinitsky
Finished
۱۱:۲۰
Volodymyr Ivasiv
۳
۱
Oleksii Tkachuk
Finished
۱۱:۳۰
Mykola Lytvynenko
۳
۲
Dmitry Dubrovin
Finished
۱۱:۳۵
Vitaliy Solovey
۳
۰
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۱:۳۵
Viktor Didukh
۳
۱
Sergey Tsybulin
Finished
۱۱:۴۰
Anatoliy Reva
۱
۳
Aleksandr Zhuravlev
Finished
۱۱:۴۵
Evgeniy Pismenniy
۲
۳
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۱:۵۰
David Simonchuk
۳
۲
Sergey Filatov
Finished
۱۲:۱۰
Sergey Pokydko
۱
۳
Vadim Grushko
Finished
۱۲:۱۰
Serhii Boiko
۰
۳
Aleksey Krutko
Finished
۱۲:۱۵
Konstantin Makarchuk
۱
۳
Vasiliy Shepel
Finished
۱۲:۲۰
Genadiy Zakladniy
۳
۱
Dmytro Yaremchuk
Finished
۱۲:۲۵
Vadym Nechyporuk
۳
۰
Nazarii Hrytsyienko
Finished
۱۲:۳۵
Volodymyr Ivasiv
۳
۰
Artem Vadanuk
Finished
۱۲:۴۰
Aleksandr Grishchenko
۳
۱
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۲:۴۵
Mykola Lytvynenko
۲
۳
Nazar Mosuk
Finished
۱۲:۴۵
Nazar Kovalchuk
۳
۱
Viktor Didukh
Finished
۱۲:۵۰
Serhii Kiilo
۱
۳
Anatoliy Reva
Finished
۱۲:۵۵
Bohdan Sinkevych
۳
۲
Oleksandr Belskyi
Finished
۱۳:۰۰
Vadim Kazmirchuk
۱
۳
Ivan Sinitsky
Finished
۱۳:۰۵
Dmitriy Vahta
۳
۰
Andrey Baklykov
Finished
۱۳:۱۰
Yury Kolos
۳
۰
Oleksii Tkachuk
Finished
۱۳:۱۵
Spartak Abalmaz
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۱۳:۲۰
Sergey Filatov
۳
۱
Dmitry Dubrovin
Finished
۱۳:۲۰
Aleksey Krutko
۳
۱
Olexander Oleskevych
Finished
۱۳:۲۵
Vasiliy Shepel
۳
۲
Vadim Paukov
Finished
۱۳:۳۰
Genadiy Zakladniy
۳
۱
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۳:۳۵
Sergey Pokydko
۳
۰
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۳:۵۵
Mykola Lytvynenko
۳
۰
Sergey Filatov
Finished
۱۳:۵۵
Serhii Boiko
۳
۰
Sergey Tsybulin
Finished
۱۴:۰۰
Konstantin Makarchuk
۲
۳
Aleksandr Zhuravlev
Finished
۱۴:۰۵
Evgeniy Pismenniy
۲
۳
Dmytro Yaremchuk
Finished
۱۴:۱۰
Stanislav Stelmashchuk
۱
۳
Oleg Volynets
Finished
۱۴:۱۵
Petro Pidleteichuk
۳
۰
Artem Vadanuk
Finished
۱۴:۲۵
David Simonchuk
۱
۳
Nazar Mosuk
Finished
۱۴:۳۰
Vitaliy Solovey
۱
۳
Vadim Grushko
Finished
۱۴:۳۰
Nazar Kovalchuk
۳
۰
Aleksey Krutko
Finished
۱۴:۳۵
Serhii Kiilo
۱
۳
Vasiliy Shepel
Finished
۱۴:۴۰
Genadiy Zakladniy
۳
۰
Evgeniy Pismenniy
Finished
۱۴:۴۵
Sergej Zazymko
۲
۳
Stanislav Stelmashchuk
Finished
۱۴:۵۰
Mykola Lytvynenko
۱
۳
David Simonchuk
Finished
۱۵:۰۵
Spartak Abalmaz
۳
۰
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۵:۰۵
Serhii Boiko
۰
۳
Viktor Didukh
Finished
۱۵:۱۰
Konstantin Makarchuk
۳
۱
Anatoliy Reva
Finished
۱۵:۱۵
Dmytro Yaremchuk
۲
۳
Oleksandr Belskyi
Finished
۱۵:۲۰
Oleg Volynets
۱
۳
Ivan Sinitsky
Finished
۱۵:۲۵
Nazarii Hrytsyienko
۲
۳
Andrey Baklykov
Finished
۱۵:۳۰
Artem Vadanuk
۳
۰
Oleksii Tkachuk
Finished
۱۵:۳۵
Sergey Pokydko
۲
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۱۵:۴۰
Nazar Mosuk
۳
۲
Dmitry Dubrovin
Finished
۱۵:۴۰
Olexander Oleskevych
۳
۲
Sergey Tsybulin
Finished
۱۵:۴۵
Vadim Paukov
۱
۳
Aleksandr Zhuravlev
Finished
۱۵:۵۰
Spartak Abalmaz
۱
۳
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۶:۱۵
Nazar Kovalchuk
۳
۰
Serhii Boiko
Finished
۱۶:۲۰
Serhii Kiilo
۳
۰
Konstantin Makarchuk
Finished
۱۶:۲۵
Vadim Grushko
۱
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۶:۵۰
Aleksey Krutko
۲
۳
Sergey Tsybulin
Finished
۱۶:۵۵
Vasiliy Shepel
۰
۳
Aleksandr Zhuravlev
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Pokydko
۰
۳
Spartak Abalmaz
Finished
۱۷:۲۵
Viktor Didukh
۳
۱
Olexander Oleskevych
Finished
۱۷:۳۰
Anatoliy Reva
۳
۲
Vadim Paukov
Finished
۱۷:۳۵
Vitaliy Solovey
۳
۲
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۸:۰۰
Aleksandr Grishchenko
۳
۲
Vadim Grushko
Finished
۱۸:۳۵
Roman Vakarash
۱
۳
Bogdan (1970) Panchenko
Finished
۱۸:۵۵
Ivan Kozyr
۱
۳
Dmitriy Lebed
Finished
۱۹:۲۰
Anatoliy Chaplyanka
۳
۰
Dmitriy Baystryuchenko
Finished
۱۹:۵۵
Maksym Kolos
۱
۳
Anatoliy Chaplyanka
Finished
۲۰:۲۵
Dmitriy Baystryuchenko
۳
۱
Dmitriy Lebed
Finished
۲۰:۳۰
Mykhailo Vivatenko
۰
۳
Pavel Pidoyma
Finished
۲۰:۵۰
Serhii Skachenko
۳
۱
Mykola Ulianchych
Finished
۲۱:۱۰
Roman Vakarash
۰
۳
Serhii Udovichenko
Finished
۲۱:۱۵
Ruslan Novak
۱
۳
Roman Rybachuk
Finished
۲۱:۲۰
Viktor Kodola
۰
۳
Vladislav Van
Finished
۲۱:۲۵
Oleksandr Kovalov
۳
۲
Ruslan Ivanov
Finished
۲۱:۳۵
Anton Riabukhin
۲
۳
Andrey Chermensky
Finished
۲۱:۴۰
Vadim Sidorenko
۲
۳
Serhii Skachenko
Finished
۲۱:۴۵
Vladimir Savoliuk
۲
۳
Roman Vakarash
Finished
۲۱:۵۰
Andrey Tsykhotskiy
۱
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۲۱:۵۵
Mykhailo Vivatenko
۰
۳
Viktor Kodola
Finished
۲۲:۰۰
Denis Kebalo
۰
۳
Ruslan Ivanov
Finished
۲۲:۱۰
Oleksandr Kovalov
۲
۳
Anton Riabukhin
Finished
۲۲:۱۵
Mykola Ulianchych
۲
۳
Vadim Tokar
Finished
۲۲:۲۰
Serhii Udovichenko
۳
۰
Illya Semeniuk
Finished
۲۲:۲۵
Ruslan Novak
۳
۰
Andrey Tsykhotskiy
Finished
۲۲:۳۰
Vladislav Van
۳
۱
Oleg Kuravskiy
Finished
۲۲:۳۵
Denis Kebalo
۳
۰
Andrey Chermensky
Finished
۲۲:۴۵
Anton Riabukhin
۳
۰
Ruslan Ivanov
Finished
۲۲:۵۰
Serhii Berezynskyi
۱
۳
Sergii Lugovskyi
Finished
۲۳:۰۵
Denis Kebalo
۲
۳
Anton Riabukhin
Finished
۲۳:۲۰
Oleksandr Kovalov
۳
۱
Andrey Chermensky
Finished
۲۳:۲۵
Bogdan (1994) Panchenko
-
-
Serhii Udovichenko
Cancelled
۲۳:۳۵
Pavel Pidoyma
-
-
Vladislav Van
Cancelled
۲۳:۴۵
Denis Kebalo
۳
۲
Oleksandr Kovalov
Finished
۲۳:۵۵
  International Setka Cup
Roman Hnoievoi
۳
۰
Dmitriy Shukin
بازی شروع نشده است
۰۰:۰۵
Vladislav Mischenko
۳
۰
Andrii Droshchynskyi
بازی شروع نشده است
۰۰:۲۰
Sergey Khandetsky
۰
۳
Maksym Marchuk
بازی شروع نشده است
۰۰:۲۵
Ivan Efimenko
۰
۳
Aleksandr Buberenko
بازی شروع نشده است
۰۰:۵۰
Pavlo Khakhamidi
۱
۳
Semen Kosarev
بازی شروع نشده است
۰۰:۵۵
Anatoliy Nazarov
۳
۲
Vladislav Mischenko
بازی شروع نشده است
۰۱:۲۰
Dmytro Gudimenko
۳
۱
Aleksandr Buberenko
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Oleksandr Dukhovenko
۳
۲
Sergey Tkachev
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۵
Andrii Droshchynskyi
۳
۰
Ivan Efimenko
بازی شروع نشده است
۰۲:۲۰
Artem Chepurnyi
-
-
Oleksandr Kovalchuk
Cancelled
۰۲:۲۵
Daniil Gavrish
۳
۰
Kostiantyn Moroz
بازی شروع نشده است
۰۲:۵۵
Oleksandr Dukhovenko
۳
۱
Oleksandr Kovalchuk
بازی شروع نشده است
۰۳:۲۵
Kostiantyn Moroz
-
-
Sergey Tkachev
Cancelled
۰۳:۵۵
Artem Chepurnyi
-
-
Daniil Gavrish
Cancelled
۰۴:۲۵
Oleksandr Dukhovenko
-
-
Kostiantyn Moroz
Cancelled
۰۴:۵۵
Daniil Gavrish
۱
۳
Oleksandr Kovalchuk
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۵
Artem Chepurnyi
-
-
Sergey Tkachev
Cancelled
۰۵:۵۵
Oleksandr Dukhovenko
۳
۱
Daniil Gavrish
بازی شروع نشده است
۰۶:۲۵
Artem Chepurnyi
-
-
Kostiantyn Moroz
Cancelled
۰۶:۵۵
Oleksandr Kovalchuk
۳
۱
Sergey Tkachev
بازی شروع نشده است
۰۷:۲۵
Oleksandr Dukhovenko
-
-
Artem Chepurnyi
Cancelled
۰۷:۵۵
Daniil Gavrish
۰
۳
Sergey Tkachev
بازی شروع نشده است
۰۸:۲۵
Kostiantyn Moroz
-
-
Oleksandr Kovalchuk
Cancelled
۰۸:۵۵
Oleh Filenko
۳
۱
Ivan Omelchuk
Finished
۰۹:۳۰
Vitalii Sydorenko
۳
۰
Viktor Leonov
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۵
Andrey Piskun
۰
۳
Oleh Karpenko
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Viacheslav Diachenko
۰
۳
Kyrylo Yurchenko
Finished
۱۰:۰۰
Gress Aleksandr
۳
۱
Hennadii Buianover
Finished
۱۰:۰۵
Alexander Leonenko
۳
۱
Serhii Solomko
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Andrey Kurtenko
۲
۳
Valerii Zhalii
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
Ruslan Khripun
۲
۳
Aleksandr Paniotov
Finished
۱۰:۲۵
Aleksander Ivashkin
۳
۰
Mikhail Mosyuk
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Vadim Reva
۱
۳
Andrii Sydorenko
Finished
۱۰:۳۵
Denys Nesterchuk
۰
۳
Volodymyr Melnykov
Finished
۱۰:۴۵
Sergey Skhabitsky
۲
۳
Sergey Burdelnyy
Finished
۱۰:۵۰
Borys Kostuk
۳
۲
Dmitriy Shukin
Finished
۱۰:۵۵
Oleh Filenko
۳
۲
Kyrylo Yurchenko
Finished
۱۱:۰۰
Vitalii Sydorenko
۳
۱
Hennadii Buianover
Finished
۱۱:۰۵
Andrey Piskun
۰
۳
Serhii Solomko
Finished
۱۱:۱۵
Ivan Udovenko
۱
۳
Artem Tkachenko
Finished
۱۱:۲۰
Mikhail Mosyuk
۰
۳
Ivan Omelchuk
Finished
۱۱:۳۰
Andrii Sydorenko
۰
۳
Viktor Leonov
Finished
۱۱:۳۵
Volodymyr Melnykov
۳
۰
Oleh Karpenko
Finished
۱۱:۴۵
Andrey Kurtenko
۳
۲
Sergey Burdelnyy
Finished
۱۱:۵۰
Ruslan Khripun
-
-
Dmitriy Shukin
Abandoned
۱۱:۵۵
Viacheslav Diachenko
۰
۳
Aleksander Ivashkin
Finished
۱۲:۰۰
Gress Aleksandr
۳
۲
Vadim Reva
Finished
۱۲:۰۵
Alexander Leonenko
۳
۰
Denys Nesterchuk
Finished
۱۲:۱۵
Artem Tkachenko
۳
۱
Valerii Zhalii
Finished
۱۲:۲۰
Roman Hnoievoi
۲
۳
Aleksandr Paniotov
Finished
۱۲:۲۵
Oleh Filenko
۰
۳
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۲:۳۰
Vitalii Sydorenko
۳
۲
Andrii Sydorenko
Finished
۱۲:۳۵
Andrey Piskun
۰
۳
Volodymyr Melnykov
Finished
۱۲:۴۵
Sergey Skhabitsky
۲
۳
Ivan Udovenko
Finished
۱۲:۵۰
Aleksander Ivashkin
۱
۳
Kyrylo Yurchenko
Finished
۱۳:۰۰
Vadim Reva
۱
۳
Hennadii Buianover
Finished
۱۳:۰۵
Denys Nesterchuk
۳
۲
Serhii Solomko
Finished
۱۳:۱۵
Andrey Kurtenko
۱
۳
Artem Tkachenko
Finished
۱۳:۲۰
Ruslan Khripun
-
-
Roman Hnoievoi
Abandoned
۱۳:۲۵
Viacheslav Diachenko
۱
۳
Ivan Omelchuk
Finished
۱۳:۳۰
Gress Aleksandr
۲
۳
Viktor Leonov
Finished
۱۳:۳۵
Alexander Leonenko
۳
۱
Oleh Karpenko
Finished
۱۳:۴۵
Ivan Udovenko
۳
۱
Sergey Burdelnyy
Finished
۱۳:۵۰
Oleh Filenko
۱
۳
Aleksander Ivashkin
Finished
۱۴:۰۰
Vitalii Sydorenko
۳
۱
Vadim Reva
Finished
۱۴:۰۵
Andrey Piskun
۳
۱
Denys Nesterchuk
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Skhabitsky
۰
۳
Valerii Zhalii
Finished
۱۴:۲۰
Borys Kostuk
۰
۳
Aleksandr Paniotov
Finished
۱۴:۲۵
Viacheslav Diachenko
۱
۳
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۴:۳۰
Gress Aleksandr
۱
۳
Andrii Sydorenko
Finished
۱۴:۳۵
Alexander Leonenko
۳
۰
Volodymyr Melnykov
Finished
۱۴:۴۵
Andrey Kurtenko
۱
۳
Ivan Udovenko
Finished
۱۴:۵۰
Kyrylo Yurchenko
۲
۳
Ivan Omelchuk
Finished
۱۵:۰۰
Hennadii Buianover
۳
۱
Viktor Leonov
Finished
۱۵:۰۵
Serhii Solomko
۳
۱
Oleh Karpenko
Finished
۱۵:۱۵
Sergey Skhabitsky
۳
۱
Artem Tkachenko
Finished
۱۵:۲۰
Borys Kostuk
۱
۳
Roman Hnoievoi
Finished
۱۵:۲۵
Oleh Filenko
۰
۳
Viacheslav Diachenko
Finished
۱۵:۳۰
Vitalii Sydorenko
۲
۳
Gress Aleksandr
Finished
۱۵:۳۵
Andrey Piskun
۰
۳
Alexander Leonenko
Finished
۱۵:۴۵
Sergey Burdelnyy
۳
۱
Valerii Zhalii
Finished
۱۵:۵۰
Dmitriy Shukin
۳
۲
Aleksandr Paniotov
Finished
۱۵:۵۵
Aleksander Ivashkin
۰
۳
Ivan Omelchuk
Finished
۱۶:۰۰
Vadim Reva
۳
۰
Viktor Leonov
Finished
۱۶:۰۵
Denys Nesterchuk
۳
۲
Oleh Karpenko
Finished
۱۶:۱۵
Andrey Kurtenko
۳
۰
Sergey Skhabitsky
Finished
۱۶:۲۰
Ruslan Khripun
-
-
Borys Kostuk
Abandoned
۱۶:۲۵
Mikhail Mosyuk
۰
۳
Kyrylo Yurchenko
Finished
۱۶:۳۰
Andrii Sydorenko
۰
۳
Hennadii Buianover
Finished
۱۶:۳۵
Volodymyr Melnykov
۳
۰
Serhii Solomko
Finished
۱۶:۴۵
Ivan Udovenko
۳
۰
Valerii Zhalii
Finished
۱۶:۵۰
Andrey Obischenko
۳
۲
Bohdan Buberenko
Finished
۱۷:۰۰
Alexander Likhitsky
۳
۰
Yevhen Kyi
Finished
۱۷:۰۵
Volodymyr Myrzak
۳
۰
Vladyslav Stukalov
Finished
۱۷:۱۰
Ivan Efimenko
۳
۰
Aleksandr Buberenko
Finished
۱۷:۱۵
Artem Tkachenko
۲
۳
Sergey Burdelnyy
Finished
۱۷:۲۰
Roman Hnoievoi
۳
۲
Dmitriy Shukin
Finished
۱۷:۲۵
Bohdan Havryliuk
۱
۳
Viktor Bereza
Finished
۱۷:۳۰
Yuriy Kurischenko
۲
۳
Aleksandr Sulim
Finished
۱۷:۳۵
Julius Khomutovsky
۱
۳
Vitalii Obukhov
Finished
۱۷:۴۰
Valery Merzlikin
۳
۰
Dmytro Lazuryk
Finished
۱۷:۴۵
Evgeniy Koshchug
۲
۳
Roman Malinka
Finished
۱۷:۵۵
Roman Makarenko
۳
۱
Yevhen Kyi
Finished
۱۸:۰۵
Oleksandr Hryshyn
۳
۱
Igor Gatsenko
Finished
۱۸:۱۰
Ivan Efimenko
۳
۲
Dmytro Lazuryk
Finished
۱۸:۱۵
Ilya Kanunnikov
۰
۳
Anton Yolkin
Finished
۱۸:۲۵
Andrey Obischenko
۰
۳
Viktor Bereza
Finished
۱۸:۳۰
Alexander Likhitsky
۱
۳
Yuriy Kurischenko
Finished
۱۸:۳۵
Volodymyr Myrzak
۱
۳
Vitalii Obukhov
Finished
۱۸:۴۰
Valery Merzlikin
۲
۳
Aleksandr Buberenko
Finished
۱۸:۴۵
Volodymyr Chornobab
۳
۲
Mykhailo Zholubak
Finished
۱۸:۵۵
Adam Krasutskyi
۳
۲
Bohdan Buberenko
Finished
۱۹:۰۰
Roman Makarenko
۳
۱
Aleksandr Sulim
Finished
۱۹:۰۵
Igor Gatsenko
۱
۳
Vladyslav Stukalov
Finished
۱۹:۱۰
Ivan Efimenko
۳
۱
Valery Merzlikin
Finished
۱۹:۱۵
Yurii Petrushenko
۲
۳
Oleksandr Ivchuk
Finished
۱۹:۲۰
Evgeniy Koshchug
۱
۳
Anton Yolkin
Finished
۱۹:۲۵
Bohdan Havryliuk
۳
۱
Igor Koshkodan
Finished
۱۹:۳۰
Yuriy Kurischenko
۳
۰
Yevhen Kyi
Finished
۱۹:۳۵
Julius Khomutovsky
۱
۳
Oleksandr Hryshyn
Finished
۱۹:۴۰
Dmytro Lazuryk
۳
۲
Aleksandr Buberenko
Finished
۱۹:۴۵
Andriy Sklyarenko
۰
۳
Bogdan (1970) Panchenko
Finished
۱۹:۵۰
Mykhailo Zholubak
۳
۰
Roman Malinka
Finished
۱۹:۵۵
Andrey Obischenko
۱
۳
Adam Krasutskyi
Finished
۲۰:۰۰
Alexander Likhitsky
۱
۳
Aleksandr Sulim
Finished
۲۰:۰۵
Volodymyr Myrzak
۳
۱
Igor Gatsenko
Finished
۲۰:۱۰
Petro Zagriychuk
۱
۳
Igor Tridukh
Finished
۲۰:۲۰
Ilya Kanunnikov
۱
۳
Volodymyr Chornobab
Finished
۲۰:۲۵
Igor Koshkodan
۳
۲
Viktor Bereza
Finished
۲۰:۳۰
Roman Makarenko
۱
۳
Yuriy Kurischenko
Finished
۲۰:۳۵
Oleksandr Hryshyn
۱
۳
Vitalii Obukhov
Finished
۲۰:۴۰
Yurii Petrushenko
۰
۳
Bogdan (1970) Panchenko
Finished
۲۰:۵۰
Evgeniy Koshchug
۲
۳
Mykhailo Zholubak
Finished
۲۰:۵۵
Bohdan Havryliuk
۱
۳
Bohdan Buberenko
Finished
۲۱:۰۰
Aleksandr Sulim
۳
۲
Yevhen Kyi
Finished
۲۱:۰۵
Julius Khomutovsky
۰
۳
Vladyslav Stukalov
Finished
۲۱:۱۰
Igor Tridukh
۳
۰
Oleksandr Ivchuk
Finished
۲۱:۲۰
Volodymyr Chornobab
۳
۲
Anton Yolkin
Finished
۲۱:۲۵
Andrey Obischenko
۰
۳
Igor Koshkodan
Finished
۲۱:۳۰
Roman Makarenko
۳
۱
Alexander Likhitsky
Finished
۲۱:۳۵
Volodymyr Myrzak
۳
۰
Oleksandr Hryshyn
Finished
۲۱:۴۰
Andriy Sklyarenko
۳
۲
Petro Zagriychuk
Finished
۲۱:۵۰
Ilya Kanunnikov
۱
۳
Roman Malinka
Finished
۲۱:۵۵
Bohdan Havryliuk
۳
۲
Adam Krasutskyi
Finished
۲۲:۰۰
Julius Khomutovsky
۲
۳
Igor Gatsenko
Finished
۲۲:۱۰
Yurii Petrushenko
۳
۱
Igor Tridukh
Finished
۲۲:۲۰
Evgeniy Koshchug
۳
۰
Volodymyr Chornobab
Finished
۲۲:۲۵
Viktor Bereza
۲
۳
Bohdan Buberenko
Finished
۲۲:۳۰
Vitalii Obukhov
۳
۱
Vladyslav Stukalov
Finished
۲۲:۴۰
Petro Zagriychuk
۲
۳
Bogdan (1970) Panchenko
Finished
۲۲:۵۰
Ilya Kanunnikov
۱
۳
Mykhailo Zholubak
Finished
۲۲:۵۵
Andrey Obischenko
۰
۳
Bohdan Havryliuk
Finished
۲۳:۰۰
Volodymyr Myrzak
۰
۳
Julius Khomutovsky
Finished
۲۳:۱۰
Andriy Sklyarenko
۱
۳
Oleksandr Ivchuk
Finished
۲۳:۲۰
Anton Yolkin
۱
۳
Roman Malinka
Finished
۲۳:۲۵
Igor Koshkodan
۱
۳
Bohdan Buberenko
Finished
۲۳:۳۰
Oleksandr Hryshyn
۳
۲
Vladyslav Stukalov
Finished
۲۳:۴۰
Yurii Petrushenko
۰
۳
Petro Zagriychuk
Finished
۲۳:۵۰
Evgeniy Koshchug
۳
۰
Ilya Kanunnikov
Finished
۲۳:۵۵
  International Ukraine Win Cup
Oleksandr Malov
-
-
Vitalii Sazhnev
Cancelled
۰۰:۰۵
Yuriy Novikov
-
-
Sergey Vavrenyuk
Cancelled
۰۰:۲۵
Evgeniy Krivorotko
-
-
Vitalii Sazhnev
Cancelled
۰۰:۴۰
Evgeniy Nechitaylo
-
-
Sergey Kalenik
Cancelled
۰۱:۰۰
Oleksandr Malov
-
-
Anton Popov
Cancelled
۰۱:۱۵
Yuriy Novikov
-
-
Evgeniy Nechitaylo
Cancelled
۰۱:۳۵
Evgeniy Krivorotko
-
-
Oleksandr Malov
Cancelled
۰۱:۵۰
Sergey Vavrenyuk
-
-
Sergey Kalenik
Cancelled
۰۲:۱۰
Vitalii Sazhnev
-
-
Anton Popov
Cancelled
۰۲:۲۵
Sergey Kalenik
-
-
Yuriy Novikov
Cancelled
۰۲:۴۵
Anton Popov
-
-
Evgeniy Krivorotko
Cancelled
۰۳:۰۰
Sergey Vavrenyuk
-
-
Evgeniy Nechitaylo
Cancelled
۰۳:۲۰
Vitalii Sazhnev
-
-
Oleksandr Malov
Cancelled
۰۳:۳۵
Sergey Vavrenyuk
-
-
Yuriy Novikov
Cancelled
۰۳:۵۵
Vitalii Sazhnev
-
-
Evgeniy Krivorotko
Cancelled
۰۴:۱۰
Sergey Kalenik
-
-
Evgeniy Nechitaylo
Cancelled
۰۴:۳۰
Anton Popov
-
-
Oleksandr Malov
Cancelled
۰۴:۴۵
Evgeniy Nechitaylo
-
-
Yuriy Novikov
Cancelled
۰۵:۰۵
Oleksandr Malov
-
-
Evgeniy Krivorotko
Cancelled
۰۵:۲۰
Sergey Kalenik
-
-
Sergey Vavrenyuk
Cancelled
۰۵:۴۰
Anton Popov
-
-
Vitalii Sazhnev
Cancelled
۰۵:۵۵
Roman Derypaska
۳
۰
Sergey Baranovskiy
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Sergey Korobeynik
۱
۳
Vyacheslav Isakov
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Nikita Trofimov
۳
۱
Evgenii Kibka
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Roman Derypaska
۳
۱
Evgenii Kibka
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Korobeynik
۳
۲
Maksim Butkov
Finished
۱۰:۳۰
Roman Tsubera
۳
۱
Artem Doroshenko
Finished
۱۰:۴۵
Nikita Trofimov
۱
۳
Sergey Baranovskiy
Finished
۱۱:۰۰
Aleksandr Averyanov
۳
۱
Artem Doroshenko
Finished
۱۱:۱۵
Roman Derypaska
۳
۲
Nikita Trofimov
Finished
۱۱:۳۰
Sergey Korobeynik
۲
۳
Pavel Plyushch
Finished
۱۱:۳۰
Evgenii Kibka
۰
۳
Sergey Baranovskiy
Finished
۱۲:۰۰
Maksim Butkov
۱
۳
Vyacheslav Isakov
Finished
۱۲:۰۰
Aleksandr Averyanov
۰
۳
Roman Tsubera
Finished
۱۲:۱۵
Vladimir Nevmyvako
۲
۳
Yuriy Bratukhin
Finished
۱۲:۳۰
Vladislav Kovalenko
۳
۲
Sergey Pisklov
Finished
۱۶:۰۰
Ilya Kutniy
۱
۳
Denis Nemchenko
Finished
۱۶:۱۵
Andrey Sytnik
۲
۳
Nikolay Plakhteev
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Gaynyuk
۳
۰
Sergey Kireev
Finished
۱۶:۳۰
Zakhar Telyugin
۳
۲
Oleg Lytvynenko
Finished
۱۶:۳۰
Aleksey Naplyokov
۳
۲
Gleb Zotov
Finished
۱۶:۴۵
Oleksandr Yarovoi
۳
۰
Oleg Lytvynenko
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Kireev
۳
۰
Zakhar Telyugin
Finished
۱۷:۰۰
Pavlo Babenko
۳
۲
Aleksey Naplyokov
Finished
۱۷:۱۵
Andrey Sytnik
۰
۳
Aleksey Gutnichenko
Finished
۱۷:۳۰
Sergey Pisklov
۳
۰
Vladimir Gaynyuk
Finished
۱۷:۳۰
Serhii Kubrak
۲
۳
Vladislav Kovalenko
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Kovrikov
۳
۰
Ilya Kutniy
Finished
۱۷:۴۵
Vladimir Gaynyuk
۱
۳
Serhii Kubrak
Finished
۱۸:۰۰
Mikhail Varchenko
۲
۳
Andrey Kovrikov
Finished
۱۸:۱۵
Oleg Lytvynenko
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۱۸:۳۰
Gleb Zotov
۳
۰
Pavlo Babenko
Finished
۱۸:۴۵
Aleksey Gutnichenko
۳
۲
Nikolay Plakhteev
Finished
۱۹:۰۰
Sergey Pisklov
۱
۳
Oleg Lytvynenko
Finished
۱۹:۰۰
Zakhar Telyugin
۰
۳
Oleksandr Yarovoi
Finished
۱۹:۳۰
Vladislav Kovalenko
۳
۲
Vladimir Gaynyuk
Finished
۱۹:۳۰
Ilya Kutniy
۱
۳
Mikhail Varchenko
Finished
۱۹:۴۵
Zakhar Telyugin
۳
۱
Vladislav Kovalenko
Finished
۲۰:۰۰
Aleksey Naplyokov
۳
۱
Ilya Kutniy
Finished
۲۰:۱۵
Sergey Kireev
۳
۲
Sergey Pisklov
Finished
۲۰:۳۰
Pavlo Babenko
۲
۳
Denis Nemchenko
Finished
۲۰:۴۵
Andrey Kovrikov
۳
۱
Pavlo Babenko
Finished
۲۱:۱۵
Vladislav Kovalenko
۲
۳
Oleg Lytvynenko
Finished
۲۱:۳۰
Vladimir Gaynyuk
۱
۳
Zakhar Telyugin
Finished
۲۱:۳۰
Mikhail Varchenko
۲
۳
Aleksey Naplyokov
Finished
۲۱:۴۵
Oleg Lytvynenko
۰
۳
Vladimir Gaynyuk
Finished
۲۲:۰۰
Gleb Zotov
۲
۳
Mikhail Varchenko
Finished
۲۲:۱۵
Sergey Kireev
۳
۰
Vladislav Kovalenko
Finished
۲۲:۳۰
Denis Nemchenko
۱
۳
Andrey Kovrikov
Finished
۲۲:۴۵
Yuriy Rybakov
۳
۱
Vladislav Demchenko
Finished
۲۳:۱۵
Levko Kuzyo
-
-
Alexander Naida
Cancelled
۲۳:۳۰
Vladimir Boychuk
۳
۰
Daniil Lukander
Finished
۲۳:۵۰
  Russia Liga Pro
Tynchtyk Turabekov
۳
۱
Dmitry Petrochenko
بازی شروع نشده است
۰۱:۰۰
Roman Pavlenko
۳
۱
Vladimir Nemashkalo
بازی شروع نشده است
۰۱:۱۵
Vladimir Marshalov
۱
۳
Valery Ivanov
بازی شروع نشده است
۰۱:۱۵
Petr Ziuzikov
-
-
Vladimir Nemashkalo
Cancelled
۰۱:۱۵
Nikolai Zhurba
۲
۳
Vadim Putilovsky
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Evgeniy Masokin
بازی شروع نشده است
۰۱:۴۵
Anatoliy Ilin
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
بازی شروع نشده است
۰۱:۴۵
Dmitry Petrochenko
۳
۱
Aleksandr Petrov
بازی شروع نشده است
۰۲:۰۰
Valery Ivanov
-
-
Vitaly Bazilevsky
Cancelled
۰۲:۱۵
Valery Ivanov
-
-
Andrey Lytko
Cancelled
۰۲:۱۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۲
Ilya Novikov
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۵
Tynchtyk Turabekov
۱
۳
Nikolai Zhurba
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Roman Pavlenko
۱
۳
Anatoliy Ilin
بازی شروع نشده است
۰۲:۴۵
Vladimir Marshalov
۳
۲
Alexander Klavdenkov
بازی شروع نشده است
۰۲:۴۵
Petr Ziuzikov
-
-
Anatoliy Ilin
Cancelled
۰۲:۴۵
Aleksandr Petrov
۳
۲
Vadim Putilovsky
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۰
Vitaly Bazilevsky
۳
۰
Evgeniy Masokin
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۵
Ilya Novikov
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۵
Andrey Lytko
-
-
Evgeniy Masokin
Cancelled
۰۳:۱۵
Dmitry Petrochenko
-
-
Nikolai Zhurba
Cancelled
۰۳:۳۰
Valery Ivanov
۰
۳
Alexander Klavdenkov
بازی شروع نشده است
۰۳:۴۵
Vladimir Nemashkalo
۱
۳
Anatoliy Ilin
بازی شروع نشده است
۰۳:۴۵
Vadim Putilovsky
۳
۲
Tynchtyk Turabekov
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Roman Pavlenko
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۵
Evgeniy Masokin
۲
۳
Vladimir Marshalov
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۵
Nikolay Tarasenkov
-
-
Petr Ziuzikov
Cancelled
۰۴:۱۵
Nikolai Zhurba
۱
۳
Aleksandr Petrov
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Vitaly Bazilevsky
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Anatoliy Ilin
۳
۱
Ilya Novikov
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Alexander Klavdenkov
-
-
Andrey Lytko
Cancelled
۰۴:۴۵
Vadim Putilovsky
۲
۳
Dmitry Petrochenko
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Evgeniy Masokin
۳
۱
Valery Ivanov
بازی شروع نشده است
۰۵:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۰
۳
Vladimir Nemashkalo
بازی شروع نشده است
۰۵:۱۵
Aleksandr Petrov
۲
۳
Tynchtyk Turabekov
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Vitaly Bazilevsky
۲
۳
Vladimir Marshalov
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۵
Ilya Novikov
-
-
Petr Ziuzikov
Cancelled
۰۵:۴۵
Andrey Lytko
-
-
Vladimir Marshalov
Cancelled
۰۵:۴۵
Andrey Duka
۲
۳
Alexander Kolmin
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۰
Igor Poletaev
۱
۳
Serguei Homutov
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۵
Artem Arutiunyan
۲
۳
Sarkis Moklozyan
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Serguei Homutov
۳
۰
Artem Arutiunyan
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Aleksey Uezdin
۳
۰
Aleksey Zirin
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Sarkis Moklozyan
۲
۳
Igor Poletaev
Finished
۱۰:۴۵
Igor Poletaev
۳
۱
Artem Arutiunyan
Finished
۱۱:۱۵
Alexander Kolmin
۳
۰
Oleg Melkov
Finished
۱۱:۳۰
Serguei Homutov
۰
۳
Sarkis Moklozyan
Finished
۱۱:۴۵
Aleksey Uezdin
۲
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۱۱:۴۵
Valery Ivanov
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۳:۰۰
Roman Kobytov
۳
۰
Sergey Mamishev
Finished
۱۳:۱۵
Maxim Pronkin
۳
۱
Alexey Slaschilin
Finished
۱۳:۱۵
Riki Ota
۲
۳
Anton Kulakov
Finished
۱۳:۳۰
Aleksej Lobanov
۱
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۳:۴۵
Sergey Morozov
۳
۱
Nikita Kurilchik
Finished
۱۳:۴۵
Yaroslav Troyanov
۳
۰
Riki Ota
Finished
۱۴:۰۰
Sergey Mamishev
۲
۳
Aleksej Lobanov
Finished
۱۴:۱۵
Alexey Slaschilin
۱
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۴:۱۵
Anton Kulakov
۲
۳
Valery Ivanov
Finished
۱۴:۳۰
Nikita Lyfenko
۰
۳
Roman Kobytov
Finished
۱۴:۴۵
Nikita Kurilchik
۰
۳
Maxim Pronkin
Finished
۱۴:۴۵
Valery Ivanov
۳
۰
Riki Ota
Finished
۱۵:۰۰
Roman Kobytov
۳
۰
Aleksej Lobanov
Finished
۱۵:۱۵
Maxim Pronkin
۳
۰
Sergey Morozov
Finished
۱۵:۱۵
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Anton Kulakov
Finished
۱۵:۳۰
Sergey Mamishev
۱
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۵:۴۵
Alexey Slaschilin
۰
۳
Nikita Kurilchik
Finished
۱۵:۴۵
Pavel Suraev-Korolev
۳
۲
Aleksandr Alekseev
Finished
۱۷:۰۰
Evgeniy Kobelev
۱
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۷:۱۵
Stanislav Bychkov
۱
۳
Igor Migalov
Finished
۱۷:۱۵
Andrey Yakovlev
۰
۳
Ivan Iskenderov
Finished
۱۷:۳۰
Vitaly Antonov
۳
۲
Igor Abelmasov
Finished
۱۷:۴۵
Igor Sergeevich
۰
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۱۷:۴۵
Aleksandr Alekseev
۳
۱
Andrey Yakovlev
Finished
۱۸:۰۰
Igor Migalov
۳
۲
Vitaly Antonov
Finished
۱۸:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
۳
۲
Igor Sergeevich
Finished
۱۸:۱۵
Ivan Iskenderov
۳
۲
Pavel Suraev-Korolev
Finished
۱۸:۳۰
Igor Abelmasov
۳
۲
Stanislav Bychkov
Finished
۱۸:۴۵
Gennady Karpovkin
۳
۰
Evgeniy Kobelev
Finished
۱۸:۴۵
Pavel Suraev-Korolev
۳
۱
Andrey Yakovlev
Finished
۱۹:۰۰
Stanislav Bychkov
۳
۱
Vitaly Antonov
Finished
۱۹:۱۵
Evgeniy Kobelev
۱
۳
Igor Sergeevich
Finished
۱۹:۱۵
Aleksandr Alekseev
۳
۰
Ivan Iskenderov
Finished
۱۹:۳۰
Igor Migalov
۲
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۹:۴۵
Mikhail Chernyavskiy
۲
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۱۹:۴۵
Igor Zemit
۱
۳
Miroslav Minkov
Finished
۲۱:۰۰
Bogdan Grebenyuk
۱
۳
Vitaly Bazilevsky
Finished
۲۱:۱۵
Aleksandr Chentsov
۱
۳
Alexander Shirshov
Finished
۲۱:۱۵
Sergey Burov
۳
۲
Andrey Menshikov
Finished
۲۱:۳۰
Sergey Vakar
۳
۲
Dmitriy Kolesnikov
Finished
۲۱:۴۵
Mikhail Cheklin
۳
۱
Semyon Korolev
Finished
۲۱:۴۵
Miroslav Minkov
۳
۰
Sergey Burov
Finished
۲۲:۰۰
Vitaly Bazilevsky
۰
۳
Sergey Vakar
Finished
۲۲:۱۵
Alexander Shirshov
۳
۲
Mikhail Cheklin
Finished
۲۲:۱۵
Andrey Menshikov
۳
۲
Igor Zemit
Finished
۲۲:۳۰
Dmitriy Kolesnikov
۲
۳
Bogdan Grebenyuk
Finished
۲۲:۴۵
Semyon Korolev
۲
۳
Aleksandr Chentsov
Finished
۲۲:۴۵
Igor Zemit
۰
۳
Sergey Burov
Finished
۲۳:۰۰
Bogdan Grebenyuk
۳
۱
Sergey Vakar
Finished
۲۳:۱۵
Aleksandr Chentsov
۳
۱
Mikhail Cheklin
Finished
۲۳:۱۵
Miroslav Minkov
۳
۱
Andrey Menshikov
Finished
۲۳:۳۰
Vitaly Bazilevsky
۲
۳
Dmitriy Kolesnikov
Finished
۲۳:۴۵
Alexander Shirshov
۳
۰
Semyon Korolev
Finished
۲۳:۴۵
  International Setka Cup, Women
Mariya Voytekhova
۰
۳
Oleksandra Tsiupko
Finished
۰۹:۴۰
Anastasia Mydvetskaya
۳
۲
Oleksandra Tsiupko
Finished
۱۰:۴۰
Mariya Voytekhova
۰
۳
Svitlana Yureneva
Finished
۱۱:۱۰
Anastasia Mydvetskaya
۳
۱
Elina Vakhrusheva
Finished
۱۱:۴۰
Svitlana Yureneva
۳
۲
Oleksandra Tsiupko
Finished
۱۲:۱۰
Mariya Voytekhova
۳
۲
Elina Vakhrusheva
Finished
۱۲:۴۰
Anastasia Mydvetskaya
۱
۳
Svitlana Yureneva
Finished
۱۳:۱۰
Elina Vakhrusheva
۳
۲
Oleksandra Tsiupko
Finished
۱۳:۴۰
Anastasia Mydvetskaya
۳
۱
Mariya Voytekhova
Finished
۱۴:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید